Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 215 úplných profesních kvalifikací

Název úplné profesní kvalifikace Kód Úroveň
Administrátor krematoria 69-99-M/03
Administrátor krematoria 69-047-M 4
Agronom 41-99-M/12
Agronom pícninář 41-097-M 4
Agronom pro obiloviny 41-070-M 4
Agronom pro okopaniny 41-096-M 4
Agronom pro olejniny 41-075-M 4
Autoelektrikář 26-99-H/07
Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3
Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3
Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3
Autolakýrník 23-99-H/27
Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H 3
Autolakýrník - přípravář 23-018-H 3
Brusič skla 28-99-H/10
Brusič skla hladinář 28-075-H 3
Brusič skla hranař 28-076-H 3
Brusič skla kulič 28-077-H 3
Brusič skla 28-013-H 3
Cukrář 29-99-H/15
Výroba jemného pečiva 29-002-H 3
Výroba restauračních moučníků 29-012-H 3
Výroba zákusků a dortů 29-007-H 3
Cukrovarník 29-99-H/12
Manipulant/manipulantka surovárny 29-056-H 3
Manipulant/manipulantka v rafinerii cukru - krystalizaci 29-088-H 3
Čalouník 33-99-H/16
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce polotovarů pro matracové potahy 33-007-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce matracových potahů 33-008-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 33-010-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Číšník, servírka 65-99-H/02
Složitá obsluha hostů 65-008-H 3
Dekoratér 33-99-H/15
Dekoratér 33-013-H 3
Dekoratér keramiky 28-99-H/02
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3
Dělník pro recyklace 28-99-E/15
Dělník/dělnice pro recyklaci 28-047-E 2
Dělník v čalounické výrobě 33-99-E/21
Dělník v čalounické výrobě 33-066-E 2
Dělník v dřevozpracujícím průmyslu 33-99-E/04
Dělník výroby bednění 33-026-E 2
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2
Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2
Dělník v chemické výrobě 28-99-E/19
Dělník/dělnice v chemické výrobě 28-059-E 2
Dělník v kožedělné výrobě 32-99-E/04
Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník v sedlářské výrobě 32-043-E 2
Dělník v nábytkářském průmyslu 33-99-E/05
Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2
Dělník v textilní a oděvní výrobě 31-99-E/03
Dělník v oděvní výrobě 31-052-E 2
Dělník/dělnice v textilní výrobě 31-065-E 2
Diagnostik vodárenských sítí 36-99-H/05
Diagnostik kanalizační sítě 36-075-H 3
Diagnostik vodovodní sítě 36-076-H 3
Dlaždičské práce 36-99-E/34
Dělník pro dlaždičské práce 36-001-E 2
Dlaždič prefabrikovaných dlažeb 36-044-E 2
Elektrikář 26-99-H/08
Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Elektrikář - silnoproud 26-99-H/09
Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-99-E/03
Elektrická zařízení 26-010-E 2
Elektrické instalace 26-008-E 2
Elektrické rozvody 26-009-E 2
Elektrotechnik 26-99-M/01
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4
Elektrotechnik měřicích přístrojů 26-029-M 4
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Mechatronik 26-022-M 4
Fotograf 34-99-M/02
Fotograf architektury a krajiny 34-039-M 4
Fotograf laborant 34-046-M 4
Portrétní fotograf 34-038-M 4
Produktový a dokumentační fotograf 34-031-M 4
Reportážní fotograf 34-047-M 4
Grafik pro média 34-99-H/06
Art grafik 34-017-H 3
Operátor DTP 34-015-H 3
Operátor zhotovení tiskových forem 34-035-H 3
Správce tiskových dat 34-036-H 3
Gumař - plastikář 28-99-H/17
Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3
Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3
Hotelový manažer 65-99-M/05
Manažer stravovacích zařízení 65-039-M 4
Manažer ubytovacích služeb 65-040-M 4
Hrobník 69-99-E/06
Hrobník 69-005-E 2
Hutní technik 21-99-M/09
Hutní technik mistr 21-029-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik operátor 21-030-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik metalurg 21-061-M 4
Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4
Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4
Hutník 21-99-H/05
Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník vysokopecař 21-005-H 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H 3
Chemický technik 28-99-M/11
Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemik 28-99-H/18
Chemik - laborant 28-032-H 3
Chemik pro obsluhu zařízení 28-033-H 3
Chovatel cizokrajných zvířat 41-99-M/17
Chovatel/chovatelka exotických ptáků 41-048-M 4
Chovatel/chovatelka savců pro zájmové chovy 41-081-M 4
Chovatel/chovatelka terarijních zvířat 41-061-M 4
Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů 41-99-H/01
Chovatel včel 41-035-H 3
Zpracovatel včelích produktů 41-036-H 3
Instalatér 36-99-H/25
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář 36-004-H 3
Interiérový poradce 33-99-M/13
Interiérový poradce/interiérová poradkyně 33-051-M 4
Jemný mechanik 23-99-H/14
Mechanik optických přístrojů 23-030-H 3
Optik pro brýlovou techniku 23-033-H 3
Vahař 23-031-H 3
Mechanik přístrojů a strojů 23-032-H 3
Jezdec a chovatel koní 41-99-H/26
Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3
Kadeřník 69-99-H/17
Kadeřník 69-071-H 3
Kameník 36-99-H/30
Brusič a frézař kamene 36-007-H 3
Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-100-H 3
Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě 36-098-H 3
Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-096-H 3
Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě 36-097-H 3
Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě 36-099-H 3
Osazovač 36-011-H 3
Písmák 36-012-H 3
Štípač kamene 36-010-H 3
Kamnář 36-99-H/36
Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel 36-125-H 3
Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H 3
Kamnář stavitel krbů 36-115-H 3
Kamnář montér topidel 36-045-H 3
Karosář 23-99-H/12
Karosář pro opravy autoskel 23-110-H 3
Karosář pro opravy karoserií 23-111-H 3
Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici 23-113-H 3
Keramický technik 28-99-M/21
Keramický technik kontrolor jakosti 28-082-M 4
Keramický technik mistr 28-028-M 4
Keramický technik technolog 28-029-M 4
Keramik 28-99-H/03
Glazovač/glazovačka keramiky 28-030-H 3
Obráběč/obráběčka keramiky 28-009-H 3
Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3
Příprava keramických hmot 28-031-H 3
Točíř/točířka keramiky 28-007-H 3
Vylévač/vylévačka keramiky 28-005-H 3
Výrobce lisované keramiky 28-006-H 3
Výrobce sádrových forem 28-004-H 3
Keramik-modelář 28-99-H/01
Keramik-modelář/keramička-modelářka 28-002-H 3
Klempíř stavební 36-99-H/09
Klempíř stavební 36-053-H 3
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3
Klempíř strojní 23-99-H/02
Klempíř strojní 23-051-H 3
Knihař 34-99-H/09
Knihař na automatických knihařských linkách 34-001-H 3
Knihař na knihařských strojích 34-002-H 3
Knihovník specialista 72-99-T/02
Knihovník specialista akvizitér 72-014-T 7
Knihovník specialista katalogizátor 72-015-T 7
Knihovník specialista metodik/knihovnice specialistka metodička 72-023-T 7
Knihovník specialista pracovník správy fondů 72-016-T 7
Knihovník specialista správce digitální knihovny 72-025-T 7
Knihovník specialista v knihovně pro děti/knihovnice specialistka v knihovně pro děti 72-022-T 7
Referenční knihovník specialista 72-017-T 7
Systémový knihovník specialista/systémová knihovnice specialistka 72-024-T 7
Kominík 36-99-H/26
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H 3
Kominík - měření spalin 36-023-H 3
Kominík - montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3
Konzervář 29-99-H/06
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 29-066-H 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 29-065-H 3
Pracovník výroby ovocných pomazánek 29-050-H 3
Kosmetička 69-99-M/13
Kosmetička 69-030-M 4
Košíkář a pletař 33-99-H/11
Košíkář a pletař/košíkářka a pletařka 33-052-H 3
Kovář 21-99-H/01
Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Kovář ruční 21-016-H 3
Kovář strojní 21-015-H 3
Kožařský technik 32-99-M/03
Kožařský technik designér a modelář 32-017-M 4
Kožařský technik kontrolor kvality 32-015-M 4
Kožařský technik technolog výroby obuvi 32-016-M 4
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožařský technik designér a modelář 32-017-M 4
Kožařský technik technolog výroby obuvi 32-016-M 4
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu 32-019-M 4
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožařský technik kontrolor kvality 32-015-M 4
Kožařský technik mistr 32-018-M 4
Kožařský technik návrhář a modelář brašnářských výrobků 32-045-M 4
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožařský technik designér a modelář 32-017-M 4
Kožařský technik mistr 32-018-M 4
Kožařský technik technolog výroby obuvi 32-016-M 4
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožešník 32-99-H/13
Kráječ kožešinových a usňových dílců 32-032-H 3
Šička kožešinových a usňových výrobků 32-033-H 3
Kuchař 65-99-H/01
Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3
Lahůdkář 29-99-H/01
Výroba lahůdek 29-030-H 3
Výroba majonéz a omáček 29-029-H 3
Výroba rybích lahůdek 29-028-H 3
Lesní technik lesník 41-99-M/03
Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik myslivec 41-056-M 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Lesní technik školkař 41-065-M 4
Lesní technik taxátor 41-066-M 4
Lesnické práce 41-99-E/28
Obsluha křovinořezu 41-080-E 2
Obsluha motorové pily 41-079-E 2
Lesní dělník v pěstební činnosti 41-084-E 2
Lesní dělník/dělnice ve školkařství 41-085-E 2
Letecký mechanik 23-99-M/11
Letecký mechanik pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik pro pohonné jednotky 23-097-M 4
Lisař 21-99-H/06
Lisař na protlačovacích lisech 21-039-H 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou 21-040-H 3
Logistik 37-99-M/06
Logistik skladových operací 37-030-M 4
Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M 4
Logistik výroby 37-032-M 4
Malíř a lakýrník 39-99-H/02
Lakýrník a natěrač 39-002-H 3
Malíř 39-001-H 3
Tapetář 39-003-H 3
Malíř skla 28-99-H/04
Malíř skla dekoratér vánočních ozdob 28-088-H 3
Malíř skla dekoratér/malířka skla dekoratérka pestrou malbou 28-091-H 3
Malíř skla podkladář 28-090-H 3
Malíř skla reliéfní malbou smaltař 28-089-H 3
Manažer nákupu velkoobchodu 66-99-R/03
Manažer nákupu velkoobchodu 66-011-R 6
Manažer odbytu velkoobchodu 66-99-R/04
Manažer/manažerka odbytu velkoobchodu 66-012-R 6
Manažer v gastronomickém provozu 65-99-M/04
Manažer stravovacích zařízení 65-039-M 4
Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3
Složitá obsluha hostů 65-008-H 3
Manažer velkoobchodního skladu 66-99-R/05
Manažer velkoobchodního skladu 66-013-R 6
Manikérka a nehtová designérka 69-99-H/15
Manikérka a nehtová designérka 69-024-H 3
Mechanik jízdních kol 23-99-H/21
Mechanik elektrokol 23-115-H 3
Mechanik pro prodej jízdních kol 23-116-H 3
Mechanik výroby jízdních kol 23-117-H 3
Mechanik motocyklů 23-99-H/17
Mechanik motocyklů - elektrické systémy a příslušenství 23-142-H 3
Mechanik motocyklů - hnací agregáty a převody 23-143-H 3
Mechanik motocyklů - předprodejní a prodejní servis 23-144-H 3
Mechanik pneuservisu jednostopých vozidel 23-089-H 3
Mechanik podvozků motocyklů 23-141-H 3
Mechanik nákladních vozidel a autobusů 23-99-H/09
Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 23-093-H 3
Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 23-092-H 4
Mechanik pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 23-088-H 3
Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 23-086-H 3
Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 23-085-H 4
Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky 23-99-H/03
Optik 23-074-M 4
Mechanik osobních automobilů 23-99-H/18
Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel 23-087-H 3
Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3
Mechanik převodů osobních automobilů 23-101-H 4
Mechanik příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3
Mechanik pneuservisu 23-99-H/20
Mechanik pneuservisu jednostopých vozidel 23-089-H 3
Mechanik pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 23-088-H 3
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel 23-087-H 3
Mechanik seřizovač 23-99-M/24
Dílenský technolog pro strojírenskou výrobu 23-159-M 4
Mechanik seřizovač tvářecích strojů 23-160-M 4
Programátor/programátorka CNC obráběcích strojů 23-162-M 4
Mechanik strojů a zařízení 23-99-M/23
Technik pro montáž obráběcích strojů a zařízení 23-163-M 4
Technolog/technoložka montážní výroby 23-161-M 4
Mechanik výtahů 23-99-H/01
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H 3
Montér výtahů 23-046-H 3
Montér výtahů specialista 23-047-H 3
Servisní pracovník výtahů 23-048-H 3
Mlynář 29-99-H/02
Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3
Obsluha zařízení sil 29-039-H 3
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 29-040-H 3
Modelář ve slévárenství 21-99-H/11
Modelář ve slévárenství 21-025-H 3
Montážník dřevostaveb 33-99-H/14
Montážník dřevostaveb 33-050-H 3
Montážník interiérových dveří a zárubní 33-99-H/17
Montážník interiérových dveří a zárubní 33-054-H 3
Montážník nábytku do interiérů a exteriérů 33-99-H/18
Montážník nábytkových sestav 33-042-H 3
Montážník nábytku 33-014-H 3
Montér hydroizolací plochých střech 36-99-H/22
Montér hydroizolací plochých střech 36-038-H 3
Montér hydroizolací spodní stavby 36-99-H/23
Montér hydroizolací spodní stavby 36-039-H 3
Montér chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-99-H/16
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3
Montér stavebních konstrukcí 36-99-H/31
Montér betonových stavebních konstrukcí 36-129-H 3
Montér dřevěných stavebních konstrukcí 36-128-H 3
Montér kovových stavebních konstrukcí 36-094-H 3
Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí 36-127-H 3
Montér zavěšených fasád 36-151-H 3
Montér betonových stavebních konstrukcí 36-129-H 3
Montér dřevěných stavebních konstrukcí 36-128-H 3
Montér kovových stavebních konstrukcí 36-094-H 3
Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí 36-127-H 3
Montér vratových systémů 36-172-H 3
Montér zavěšených fasád 36-151-H 3
Montér suchých staveb 36-99-H/33
Montér/montérka suchých staveb 36-021-H 3
Platnost do 11.2.2023
Montér kazetových podhledů 36-063-H 3
Montér půdních vestaveb 36-064-H 3
Montér suchých podlah 36-065-H 3
Montér suchých stěn a stropních podhledů 36-066-H 3
Montér tepelných foukaných izolací 36-99-H/24
Montér tepelných foukaných izolací 36-101-H 3
Montér tepelných stříkaných izolací 36-99-H/20
Montér tepelných stříkaných izolací 36-130-H 3
Nástrojař 23-99-H/22
Nástrojař pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3
Obráběč kovů 23-99-H/15
Frézař kovů 23-023-H 3
Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H 3
Soustružník kovů 23-022-H 3
Obsluha dřevařských strojů a zařízení 33-99-H/08
Obsluha dřevařských strojů a zařízení 33-035-H 3
Obsluha kremačního zařízení 69-99-H/02
Obsluha kremačního zařízení 69-046-H 3
Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-99-H/19
Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-057-H 3
Obsluha poštovního provozu 37-99-M/07
Odborný pracovník obsluhy pošty 37-025-M 4
Operátor poštovních informačních služeb 37-026-M 4
Pracovník poštovní přepážky univerzální 37-018-M 4
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-99-H/04
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-026-H 3
Oděvní návrhář a modelář 31-99-M/08
Oděvní návrhář a modelář/oděvní návrhářka a modelářka 31-051-M 4
Oděvní technik 31-99-M/07
Oděvní technik dispečer 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář 31-050-M 4
Oděvní technik kvality 31-045-M 4
Oděvní technik mistr 31-044-M 4
Oděvní technik střihač 31-043-M 4
Oděvní technik technolog 31-048-M 4
Operátor automatických linek pro dokončující zpracování v polygrafii 34-99-M/08
Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4
Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě 33-99-M/20
Operátor automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě 33-063-M 4
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě 33-030-M 4
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-031-M 4
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-032-M 4
Operátor digitálních tiskových strojů 34-99-H/05
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 34-034-H 3
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 34-033-H 3
Operátor grafického studia 34-99-M/04
Grafik/grafička pro digitální média 34-045-M 4
Operátor DTP 34-015-H 3
Operátor poštovního provozu 37-99-H/04
Poštovní doručovatel 37-017-H 3
Pracovník poštovní přepravy I 37-021-H 3
Pracovník vnitřní poštovní služby II 37-020-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H 3
Operátor skladování 66-99-H/06
Manipulant/manipulantka se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3
Operátor tiskových technologií 34-99-M/07
Operátor ofsetových archových strojů 34-053-M 4
Operátor produkčního digitálního tiskového stroje 34-056-M 4
Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Opravář lesnických strojů 41-99-H/18
Opravář lesnické těžební techniky 41-104-H 3
Opravář pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3
Opravář štěpkovacích strojů 41-102-H 3
Opravář zemědělských strojů 41-99-H/27
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H 3
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H 3
Opravářské práce 41-99-E/20
Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E 2
Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E 2
Pedikérka a nehtová designérka 69-99-H/16
Pedikérka a nehtová designérka 69-025-H 3
Pekař 29-99-H/14
Výroba chleba a běžného pečiva 29-001-H 3
Výroba jemného pečiva 29-002-H 3
Pěstební mechanizátor 41-99-H/07
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Pivovarník-sladovník 29-99-H/13
Pracovník spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník varny pivovaru 29-059-H 3
Podkovář 41-99-H/02
Europodkovář 41-031-H 3
Podlahář 36-99-H/27
Podlahář dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář povlakových podlah 36-036-H 3
Pokrývač 36-99-H/37
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H 3
Pokrývač skládaných krytin plechových 36-067-H 3
Pokrývač skládaných krytin vláknocementových 36-068-H 3
Polygrafický technik 34-99-M/03
Polygrafický technik dispečer 34-048-M 4
Polygrafický technik kontrolor jakosti 34-043-M 4
Polygrafický technik mistr 34-050-M 4
Polygrafický technik technolog 34-049-M 4
Pomocný pracovník v pohostinství 65-99-E/03
Výpomoc při obsluze hostů 65-012-E 2
Výpomoc při přípravě pokrmů 65-005-E 2
Pracovník obsluhy bioplynových stanic 23-99-H/07
Pracovník/pracovnice obsluhy bioplynových stanic 23-075-H 3
Pracovník prádelen a čistíren 31-99-H/11
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 31-019-H 3
Pracovník/pracovnice provozu prádelny 31-018-H 3
Pracovník pro recyklace 28-99-H/14
Pracovník/pracovnice pro recyklaci elektroodpadu 28-070-H 3
Pracovník/pracovnice pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) 28-071-H 3
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 33-99-H/02
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 33-027-H 3
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-99-M/04
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-048-M 4
Pracovník velkoobchodu 66-99-M/01
Expedient velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Skladník velkoobchodu 66-019-M 4
Pracovník výroby mléčných produktů 29-99-H/03
Mlékař 29-036-H 3
Sýrař 29-037-H 3
Faremní zpracovatel mléka 29-085-H 3
Provozní montér vodovodů a kanalizací 36-99-H/14
Provozní montér kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér vodovodů 36-171-H 3
Rekondiční a sportovní masér 69-99-H/18
Sportovní masáž 69-037-M 4
Rybář 41-99-H/25
Chovatel vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař 41-012-H 3
Pstruhař 41-013-H 3
Rybníkář 41-011-H 3
Zpracovatel ryb 41-014-H 3
Rybářský technik 41-99-M/15
Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4
Rybářský technik rybníkář 41-118-M 4
Technik pro zpracování ryb 41-120-M 4
Rytec skla 28-99-H/05
Rytec skla pro průmyslové rytiny 28-093-H 3
Rytec skla pro umělecké rytiny 28-092-H 3
Rytec skla 28-014-H 3
Řezník-uzenář 29-99-H/18
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 29-026-H 3
Bourání masa 29-021-H 3
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 29-019-H 3
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 29-018-H 3
Přeprava a ustájení jatečných zvířat 29-017-H 3
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29-023-H 3
Samostatný knihovník 72-99-R/03
Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R 6
Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R 6
Samostatný knihovník metodik 72-020-R 6
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R 6
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R 6
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R 6
Samostatný referenční knihovník 72-009-R 6
Samostatný systémový knihovník 72-019-R 6
Sklář 28-99-H/06
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář tvarování do forem 28-107-H 3
Sklář tvarování z volné ruky 28-108-H 3
Sklář pro duté sklo 28-010-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklářský technik 28-99-M/22
Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla 28-067-M 4
Sklářský technik kontrolor jakosti/sklářská technička kontrolorka jakosti 28-087-M 4
Sklářský technik tavení pro ruční výrobu užitkového skla 28-066-M 4
Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla 28-068-M 4
Sklenář 36-99-H/28
Sklenář/sklenářka 36-049-H 3
Slévač 21-99-H/02
Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Formíř-jádrař 21-010-H 3
Tavič 21-011-H 3
Slévárenský technik 21-99-M/10
Slévárenský technik mistr 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4
Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4
Slévárenský technik modelář 21-99-M/12
Slévárenský technik modelář 21-037-M 4
Smuteční řečník a obřadník 69-99-M/05
Smuteční řečník a obřadník 69-049-M 4
Specialista maloobchodu 66-99-H/07
Manažer/manažerka prodeje 66-004-H 4
Pokladní 66-001-H 3
Prodavač/prodavačka 66-003-H 3
Skladník/skladnice 66-002-H 3
Specialista pro cestovní ruch 65-99-M/06
Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming 65-034-M 4
Pracovník turistického informačního centra 65-027-M 4
Průvodce cestovního ruchu 65-021-N 5
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N 5
Starožitník 66-99-M/02
Starožitník 66-022-M 4
Stavební truhlář 33-99-H/01
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 33-024-H 3
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 33-023-H 3
Truhlář pro výrobu oken a dveří 33-022-H 3
Strojírenský technik 23-99-M/10
Strojírenský technik konstruktér 23-104-M 4
Strojírenský technik technolog 23-105-M 4
Strojní mechanik 23-99-H/25
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Provozní zámečník 23-073-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3
Strojník sklářských zařízení 28-99-H/13
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 28-041-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 28-043-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 28-044-H 3
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 28-045-H 3
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 28-042-H 3
Strojník vodárenských zařízení 36-99-H/01
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3
Střihač ovcí 41-99-H/04
Střihač ovcí 41-059-H 3
Šička 31-99-E/04
Šička kusových výrobků 31-041-E 2
Šička oděvních výrobků 31-034-E 2
Štukatér 36-99-H/21
Štukatér/štukatérka 36-110-H 3
Tavič skloviny 28-99-H/07
Tavič skloviny 28-026-H 3
Tavič skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3
Tavič skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3
Technik gumárenské a plastikářské výroby 28-99-M/16
Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4
Technolog/technoložka zpracování plastů 28-060-M 4
Technik jakosti ve strojírenství 23-99-M/05
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4
Technik kanalizací 36-99-M/17
Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4
Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog odpadních vod 36-165-M 4
Technik meliorací 36-99-M/19
Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik protierozních opatření 36-169-M 4
Technik závlahových soustav 36-156-M 4
Technik nábytkářské a dřevařské výroby 33-99-M/23
Technik dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik dřevostaveb 33-070-M 4
Technik nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4
Technik prádelen a čistíren 31-99-M/09
Technik čistírny 31-066-M 4
Technik prádelny 31-067-M 4
Technik pro jímání, úpravu a distribuci pitné vody 36-99-M/18
Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4
Technik úpravy vody 36-140-M 4
Technik vodovodních sítí 36-141-M 4
Technolog pitné vody 36-142-M 4
Technik pro mlékárenství 29-99-M/05
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4
Technik pro recyklace 28-99-M/20
Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 28-073-M 4
Technolog pro recyklaci odpadních pneumatik a pryží 28-074-M 4
Technik v konzervárenství 29-99-M/11
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4
Technolog v konzervárenství 29-094-M 4
Technik v masném průmyslu 29-99-M/07
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4
Technolog zpracování masa 29-079-M 4
Technik v mlynářství 29-99-M/08
Technik mlýnské laboratoře 29-084-M 4
Technolog mlýnské výroby 29-083-M 4
Technik v pekárenství 29-99-M/09
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4
Technolog v pekárenství 29-096-M 4
Technik vinohradník a vinař 41-99-M/16
Technik vinař 41-074-M 4
Technik vinohradník 41-073-M 4
Technik výtahů 23-99-M/01
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H 3
Odborný servisní pracovník výtahů 23-049-M 4
Servisní pracovník výtahů 23-048-H 3
Tesař 36-99-H/29
Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař 36-051-H 3
Textilní návrhář 31-99-M/02
Textilní návrhář 31-036-M 4
Textilní technik 31-99-M/06
Textilní technik desinatér 31-062-M 4
Textilní technik dispečer 31-055-M 4
Textilní technik kvality 31-061-M 4
Textilní technik mistr 31-059-M 4
Textilní technik technolog 31-060-M 4
Těžební mechanizátor 41-99-H/06
Dopravce dříví 41-083-H 3
Těžař dříví motomanuální 41-090-H 3
Tiskař 34-99-H/01
Tiskař na ofsetových archových strojích 34-010-H 3
Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Truhlář 33-99-H/24
Stavební truhlář 33-002-H 3
Truhlář nábytkář 33-001-H 3
Truhlář nábytkář 33-99-H/07
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 33-036-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 33-019-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 33-047-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě 33-058-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě 33-059-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě 33-061-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-062-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby ohýbaného nábytku a dílců z vrstveného dřeva 33-067-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby sesazenek 33-018-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě 33-060-H 3
Umělecký kovář a zámečník 82-99-H/01
Umělecký kovář 82-003-H 3
Umělecký zámečník 82-004-H 3
Umělecký pozlacovač 82-99-H/03
Umělecký pozlacovač 82-012-H 3
Umělecký štukatér 82-99-H/02
Umělecký štukatér 82-011-H 3
Umělecký truhlář a řezbář 82-99-H/09
Umělecký řezbář 82-002-H 3
Umělecký truhlář 82-001-H 3
Vedoucí bioplynové stanice 23-99-R/08
Vedoucí bioplynové stanice 23-076-R 6
Vinař 41-99-H/08
Vinař 29-060-H 3
Vinohradník-vinař 41-99-H/09
Vinohradník-vinař 41-010-H 3
Vizážistka 69-99-M/14
Vizážistka 69-035-M 4
Vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-99-N/12
Vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-080-N 5
Vodař 36-99-H/32
Hrázný a jezný 36-014-H 3
Poříčný 36-018-H 3
Vodař - údržba vodních toků 36-019-H 3
Vodohospodářský technik 36-99-M/16
Vodohospodářský technik dispečer 36-154-M 4
Vodohospodářský technik hrázný jezný 36-153-M 4
Vodohospodářský technik správy vodního toku 36-155-M 4
Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů 33-99-M/12
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4
Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů 33-99-M/06
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4
Výrobce a opravář smyčců 33-039-M 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4
Výrobce bižuterie 28-99-H/12
Výrobce skleněné bižuterie 28-018-H 3
Výrobce kovové bižuterie 28-019-H 3
Výrobce čalounických jader 33-99-H/22
Pracovník vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 33-053-H 3
Výrobce matracových jader 33-015-H 3
Výrobce dřevostaveb 33-99-H/09
Výrobce masivních bloků dřevostaveb 33-043-H 3
Výrobce rámových dřevostaveb 33-044-H 3
Výrobce roubenek a srubů 33-045-H 3
Výrobce skeletových dřevostaveb 33-046-H 3
Výrobce forem 28-99-H/08
Výrobce forem ze dřeva 28-024-H 3
Výrobce kovových forem 28-025-H 3
Výrobce kožedělného zboží 32-99-H/14
Brašnář/brašnářka 32-001-H 3
Sedlář/sedlářka 32-002-H 3
Rukavičkář/rukavičkářka 32-003-H 3
Výrobce obuvi 32-99-H/01
Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv 32-047-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu 32-007-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro výrobu ortopedické obuvi 32-009-H 3
Obuvník/obuvnice pro spodkovou výrobu obuvi 32-050-H 3
Svrškařka 32-010-H 3
Vysekávač/vysekávačka 32-011-H 3
Výrobce oděvů 31-99-H/01
Výrobce pánských obleků 31-006-H 3
Výrobce pánských plášťů a bund 31-007-H 3
Výrobce dámských kostýmů a plášťů 31-005-H 3
Výrobce sukní, halenek a šatů 31-001-H 3
Výrobce pokrývek hlavy 31-99-H/05
Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modistka/modista 31-038-H 3
Výrobce potravin 29-99-H/17
Příjem surovin pro výrobu potravin 29-089-H 3
Skladování a distribuce potravin 29-091-H 3
Výroba potravin 29-090-H 3
Výrobce skleněných vánočních ozdob 28-99-H/09
Foukač skleněných vánočních ozdob 28-105-H 3
Malíř skleněných vánočních ozdob 28-106-H 3
Výrobce textilií 31-99-H/10
Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač plsti 31-047-H 3
Tiskař textilií 31-039-H 3
Tkadlec 31-031-H 3
Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák 31-021-H 3
Tkadlec 31-031-H 3
Výrobce technických textilií 31-064-H 3
Přadlák 31-021-H 3
Tkadlec 31-031-H 3
Tkadlec 31-031-H 3
Úpravář textilií 31-030-H 3
Výrobce usní a kožešin 32-99-H/02
Koželuh 32-024-H 3
Úpravář kožešin 32-021-H 3
Úpravář usní 32-020-H 3
Vzorkař odpadních vod 36-99-H/10
Vzorkař odpadních vod 36-078-H 3
Vzorkař pitné vody 36-99-H/11
Vzorkař pitné vody 36-079-H 3
Zahradnické práce 41-99-E/23
Ruční práce v produkčním zahradnictví 41-004-E 2
Údržba veřejné zeleně 41-033-E 2
Vazačské práce 41-032-E 2
Zahradnický technik 41-99-M/14
Agronom zelinář 41-110-M 4
Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik školkař 41-113-M 4
Zahradník 41-99-H/24
Florista/floristka 41-008-H 3
Květinář 41-037-H 3
Ovocnář 41-005-H 3
Sadovník 41-007-H 3
Školkař 41-006-H 3
Zelinář 41-009-H 3
Zedník 36-99-H/35
Zedník 36-020-H 3
Montér zdicích systémů 36-056-H 3
Omítkář 36-057-H 3
Zemědělec-farmář 41-99-H/22
Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H 3
Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H 3
Pěstitel základních plodin 41-043-H 3
Zemědělské práce 41-99-E/21
Zemědělský dělník/dělnice 41-086-E 2
Pomocník podkováře 41-039-E 2
Zemědělský mechanizátor 41-99-M/13
Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 41-098-M 4
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 41-099-M 4
Zhotovitel hliněných staveb 36-99-H/15
Zhotovitel hliněných staveb – omítkář 36-112-H 3
Zhotovitel hliněných staveb – zedník 36-111-H 3
Zlatník a klenotník 82-99-H/04
Zlatník a klenotník 82-013-H 3
Zootechnik 41-99-M/11
Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4
Zušlechťovač kovů 23-99-H/04
Galvanizér 23-060-H 3
Kalič 23-061-H 3
Smaltér 23-067-H 3
Železničář 37-99-H/08
Dozorce výhybek 37-006-H 3
Signalista 37-008-H 3
Tranzitér 37-014-H 3
Vedoucí posunu 37-012-H 3
Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3
Operátor železniční dopravy 37-009-H 3
Posunovač 37-013-H 3
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3
Signalista 37-008-H 3
Tranzitér 37-014-H 3
Železobetonář 36-99-H/06
Betonář 36-052-H 3
Železář 36-062-H 3