Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Truhlář (kód:33-99-H/24) je integrovaná profesní kvalifikace Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód:33-022-H).
Do úplné profesní kvalifikace Truhlář (kód:33-99-H/24) je integrovaná profesní kvalifikace Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek (kód:33-023-H).
Do úplné profesní kvalifikace Truhlář (kód:33-99-H/24) je integrovaná profesní kvalifikace Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy (kód:33-024-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Truhlář (33-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 33-036-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 33-019-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 33-047-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě 33-058-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě 33-059-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě 33-061-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-062-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby ohýbaného nábytku a dílců z vrstveného dřeva 33-067-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník výroby sesazenek 33-018-H 3
Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě 33-060-H 3
Stavební truhlář 33-002-H 3
Truhlář nábytkář 33-001-H 3
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 33-024-H 3
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 33-023-H 3
Truhlář pro výrobu oken a dveří 33-022-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Truhlář (33-99-H/24) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Stavební truhlář 33-002-H 3
Truhlář nábytkář 33-001-H 3