Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autoelektrikář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Autoelektrikář (26-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3

Profesní kvalifikace