Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář - silnoproud (kód:26-99-H/09) navazuje profesní kvalifikace Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód:26-013-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář - silnoproud (kód:26-99-H/09) navazuje profesní kvalifikace Montér smart grids pro rozvodné sítě (kód:26-082-M).
Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář - silnoproud (kód:26-99-H/09) navazuje profesní kvalifikace Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení (kód:26-085-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář - silnoproud (26-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Zobrazit historické