Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Skladník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Operátor skladování (kód:66-53-H/01) je integrovaná profesní kvalifikace Manipulační pracovník se zbožím ve skladu (kód:66-007-E).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Operátor skladování (66-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manipulant se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor skladování (66-53-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manipulant se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3
Zobrazit historické