Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód:36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář pro renovaci dobových topidel (kód:36-055-M).
Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód:36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód:36-147-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód:36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu (kód:36-117-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód:36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář montér topidel s teplovodními systémy (kód:36-160-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kamnář (36-67-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel 36-125-H 3
Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H 3
Kamnář stavitel krbů 36-115-H 3
Kamnář montér topidel 36-045-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (36-67-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel 36-125-H 3
Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H 3
Kamnář stavitel krbů 36-115-H 3
Kamnář montér topidel 36-045-H 3