Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik jakosti ve strojírenství

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Strojírenství (23-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4
Strojírenský technik konstruktér 23-104-M 4
Strojírenský technik technolog 23-105-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik jakosti ve strojírenství (23-99-M/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4