Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský dělník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zahradnické práce (41-52-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Vazačské práce 41-032-E 2
Údržba veřejné zeleně 41-033-E 2
Ruční práce v produkčním zahradnictví 41-004-E 2

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zahradnické práce (41-52-E/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Vazačské práce 41-032-E 2
Údržba veřejné zeleně 41-033-E 2
Ruční práce v produkčním zahradnictví 41-004-E 2