Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zemědělský mechanizátor (kód:41-99-M/13) je rozvíjena profesní kvalifikací Servisní technik zemědělské mechanizace (kód:41-100-M) .

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Mechanizace a služby (41-45-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 41-098-M 4
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 41-099-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zemědělský mechanizátor (41-99-M/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 41-098-M 4
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 41-099-M 4