Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pivovarník a sladovník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce potravin (29-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Vinař 29-060-H 3
Příjem surovin pro výrobu potravin 29-089-H 3
Skladování a distribuce potravin 29-091-H 3
Výroba potravin 29-090-H 3
Pracovník spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník varny pivovaru 29-059-H 3
Mlékař 29-036-H 3
Sýrař 29-037-H 3
Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3
Obsluha zařízení sil 29-039-H 3
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 29-040-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pivovarník-sladovník (29-99-H/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník varny pivovaru 29-059-H 3