Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Dělník v kožedělné výrobě (kód:32-99-E/04) souvisí s profesní kvalifikací Dělník v koželužské výrobě (kód:32-031-E).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kožedělná výroba (32-41-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník v sedlářské výrobě 32-043-E 2

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v kožedělné výrobě (32-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník v sedlářské výrobě 32-043-E 2