Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrotechnik/elektrotechnička koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička měřicích přístrojů 26-029-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Mechatronik/mechatronička 26-022-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrotechnik (26-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrotechnik/elektrotechnička koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička měřicích přístrojů 26-029-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Mechatronik/mechatronička 26-022-M 4
Zobrazit historické