Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Klempíř stavební

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Klempíř stavební (kód:36-99-H/09) je rozvíjena profesní kvalifikací Stavební klempíř plechových fasád (kód:36-104-H) .
Na úplnou profesní kvalifikaci Klempíř stavební (kód:36-99-H/09) navazuje profesní kvalifikace Stavební klempíř pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (kód:36-108-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Klempíř (23-55-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3
Klempíř stavební 36-053-H 3
Klempíř drakař 23-052-H 3
Klempíř strojní 23-051-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Klempíř stavební (36-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3
Klempíř stavební 36-053-H 3