Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro pěstební činnost
Platnost standardu: Od 24.10.2008 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sběr semen a plodů lesních dřevin, péče o sebrané plody a semena

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit průběh zrání semen a plodů lesních dřevin a pracovní postup při různých způsobech sběru (včetně sběru ze země a z vysokých stromů) Ústně vysvětlit nebo písemný test (doba kvetení, zrání a sběru plodů a semen lesních dřevin, způsoby sběru a základní péče o plody a semena po sběru)
b Předvést určený způsob sběru semen a plodů při dodržení zásad BOZP, ošetřit a uložit sebraná semena a plody před dodávkou Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Provést údržbu pomůcek pro sběr Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Práce s ručním nářadím při výsadbě, pěstování a ochraně lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést pracovní postup zalesňování všemi druhy sazenic Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést operace spojené s mechanickou ochranou kultur a mladých porostů Praktické předvedení určených operací
c Postavit lesní oplocenku a provést údržbu oplocenky Praktické předvedení
d Provést prostřihávky v nárostech a prořezávky v mladých porostech bez předchozího vyznačení za pomoci ručního nářadí, případně výřez nehroubí Ústní vysvětlení s následným praktickým předvedením
e Provést údržbu ručního nářadí pro pěstování a ochranu lesa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit potvrzení zaměstnavatele o nejméně ročním vykonávání uvedených činností.
2

Ochrana kultur proti buřeni s využitím malé mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ožínání kultur, výsek a výřez škodících dřevin pomocí křovinořezů a motorových vyžínačů při dodržení zásad BOZP Praktické poznávání základních druhů lesních dřevin. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
b Provést údržbu a určenou drobnou opravu prostředků malé mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Hnojení a ochrana mladých lesních porostů chemickými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prakticky předvést bezpečnostní opatření předepsaná pro ochranu lesních kultur a mladých lesních porostů chemickými prostředky Písemný test znalostí předpisů pro práci s jedy a ostatními chemickými prostředky. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP pro práci s jedy
b Na základě stanoveného pracovního postupu připravit jíchu, případně roztok pro ochranu kultur proti zvěři u přípravků, kde nejde o práci s jedy Praktické předvedení určených operací s důrazem na technologii určenou pro jednotlivé druhy ochrany kultur a BOZP
c Provést seřízení strojů a předvést základní operace související s ruční a mechanizovanou ochranou lesních kultur a mladých porostů chemickými prostředky v konkrétních podmínkách Praktické předvedení určených operací s důrazem na technologii určenou pro jednotlivé druhy ochrany kultur a BOZP
d Provést očistu a údržbu použitých postřikovačů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prostřihávky v nárostech a prořezávky v mladých porostech bez předchozího vyznačení za pomoci motorové pily a křovinořezu při dodržení zásad BOZP Praktické poznávání základních druhů lesních dřevin
b Předvést vyklizování nehroubí a výrobu hroubí s ohledem na další zpracování dendromasy a její následné využití při spalování Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP pro práci s motorovou pilou a znalostí zásad uvedených výchovných zásahů. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP a s ohledem na prostředí a kvalitu prací
c Předvést mechanizované vyřezávání nehroubí, dočištění a rekonstrukci porostů Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP pro práci s motorovou pilou a znalostí zásad uvedených výchovných zásahů. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP a s ohledem na prostředí a kvalitu prací
d Provést údržbu a určenou drobnou opravu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vybrané operace související s mechanickou přípravou ploch pro velkoplošné zpracování půdy, s výrobou sazenic, výsadbou dřevin, obnovou lesa, ochranou kultur v pruzích nebo chemickou ochranou kultur Praktické předvedení určených operací a vysvětlení zásad důležitých pro kvalitu prací
b Provést údržbu traktoru a závěsných strojů či nesených adaptérů a určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s pěstební činností a ochranou lesa Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení průkazu k obsluze motorové pily a křovinořezu.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T a osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Na tvorbě standardu se podíleli