Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník specialista

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace