Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce pokrývek hlavy

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce pokrývek hlavy (31-62-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modistka/modista 31-038-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce pokrývek hlavy (31-99-H/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modistka/modista 31-038-H 3
Zobrazit historické