Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a v právních předpisech pneuservisu nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat předpisy BOZP a PO při činnostech souvisejících s pneuservisem nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
b Popsat předpokládaná rizika poškození zdraví při práci s pneumatikami, nebezpečnými látkami a chemikáliemi používanými v pneuservise nákladních vozidel Ústní ověření
c Použít osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení
d Charakterizovat zásady ekologického nakládání s odpady,kategorie, třídění a likvidace Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v právních předpisech o schvalování technické způsobilosti vozidel (zákon 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika druhu, kategorie a typu nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení vozidel dle kategorii. (Zákon 341/2002 Sb, par.25) Ústní ověření
b Popsat spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly dle kategorií Ústní ověření
c Popsat příklady uspořádání pohonu náprav u nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
d Vysvětlit a uvést příklady celkové, pohotovostní a užitkové hmotnosti vozidel a jízdních souprav nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii výroby a konstrukci pneumatik nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby pneumatiky nákladního vozidla, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci na vozidle Ústní ověření
b Popsat možné výrobní vady pneumatik nákladních vozidel nebo autobusu a jejich projevy, včetně vlivu na jízdní vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika protektorování pneumatik nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních důvodech protektorování pneumatik Ústní ověření
b Popsat základní pojmy: protektor, kostra, běhoun, bočnice, patka Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly protektorované pneumatiky za studena a za tepla Ústní ověření
d Popsat pravidla pro montáž protektorů u nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika základních pojmů, značení a konstrukce ráfků používaných u nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní části ráfku, jejich značení, konstrukci a použitý materiál Ústní ověření
b Orientovat se v typech ráfků používaných u nákladních vozidel, přípojných vozidel a autobusů, vysvětlit co je jednomontáž, dvojmontáž, dělený, prohloubený a plochý ráfek Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat podmínky pro správné skladování kompletních kol a pneumatik Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při demontáži kol nákladních vozidel nebo autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posat zásady při zvedání jednotlivých typů nákladních vozidel a autobusů, včetně bezpečnostních opatření Ústní ověření
b Popsat jednotlivé typy zvedacích zařízení, jejich výhody a nevýhody, nosnost a použití pro nákladní vozidla a autobusy Ústní ověření
c Popsat typy kolových šroubů a matic používaných u nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
d Umístit vozidlo na pracovní plochu a připravit k demontáži kola Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodný postup, pomůcky, nářadí pro demontáž kol u určitého druhu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postup odborné demontáže kol, způsob jejich uchycení na náboji nápravy a provést demontáž určeného kola nákladního vozidla nebo autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika základních pojmů, značení a konstrukce pneumatik používaných u nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní části pneumatik a jejich rozdělení dle účelu použití/město, dálkový provoz, trailery a podobně/ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit hlavní rozdíly mezi letní a zimní pneumatikou,popsat výhody, nevýhody a vztah k součastné legislativě Ústní ověření
c Vysvětlit pravidla pro výběr pneumatiky a navrhnout vhodný typ k zadanému vozidlu Ústní ověření
d Popsat příklady běžných rozměrů pneumatik používaných v součastnosti u nákladních vozidel a autobusů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit nové značení pneumatik/štítkování, labelling/ a popsat co je na štítku uvedeno Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při demontáži pneumatiky z kola nákladního vozidla nebo autobusu na montážním stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat obsluhu montážního stroje pro nákladní vozidla a autobusy, popsat a vysvětlit jeho hlavní části Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat příslušenství k montážnímu stroji a používané speciální nářadí Ústní ověření
c Provést odbornou demotáž/odmáčknutí/patek pneumatiky nákladního vozidla nebo autobusu, včetně popsání pravidel odborné demontáže Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odbornou demontáž pneumatiky a pryžového ventilku určeného kola nákladního vozidla nebo autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži pneumatiky na ráfek nákladního vozidla nebo autobusu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odbornou montáž pneumatiky na ráfek nákladního vozidla nebo autobusu Praktické předvedení
b Provést výměnu, popsat typy ventilů, pravidla jejich výměny a příčiny poškození u nákladních vozidel a autobusů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu huštění pneumatik nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní bezpečnostní pokyny pro huštění pneumatik nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
b Popsat přípravky a bezpečnostní zařízení pro bezpečné nahuštění pneumatiky nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
c Popsat postup huštění pneumatiky nákladního vozidla nebo autobusu na předepsaný tlak, dodržovat zásady používání měřiče tlaku v pneumatikách Ústní ověření
d Charakterizovat způsob huštění pneumatik u dělených ráfků, vysvětlit postup a použití speciálního nářadí Ústní ověření
e Charakterizovat rizika při nedodržení bezpečnostních pravidel Ústní ověření
f Popsat převod mezi jednotkami bar a PSI Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit výhody huštění pneumatik nákladních vozidel a autobusů inertním plynem Ústní ověření
h Popsat možné příčiny vzniku tlakové vlny během huštění pneumatiky nákladního vozidla nebo autobusu (protržení, převlečení) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při vyvažování kol nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam vyvážení pro správný provoz pneumatiky, charakterizovat možné závady při nesprávném vyvážení s dopadem na ostatní části vozidla Ústní ověření
b Popsat obsluhu vyvažovacího stroje kol nákladních vozidel a autobusů a vysvětlit všechny jeho části Ústní ověření
c Připravit určené kolo nákladního vozidla na vyvážení, kontrola čistoty, centrování a zadání parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést vyvážení kola a vysvětlit různé způsoby umístění závaží na ráfek Praktické předvedení
e Charakterizovat typy vyvažovacích závaží pro ocelový a Alu ráfek Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat alternativní způsoby vyvažování kol, prášek a pasta Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit důsledky nevyváženého kola a možný vliv na opotřebení ostatních části vozidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži kol nákladních vozidel nebo autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup odborné montáže kol a způsoby uchycení na náboji u nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky, nářadí a přípravky pro montáž kola nákladního vozidla nebo autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést středění kol vzhledem k náboji a ose Praktické předvedení
d Provést montáž kol na vozidlo, ošetření náboje a dosedací plochy kola. Praktické předvedení
e Popsat zásady montáže a dotažení kolových šroubů nebo matic předepsaným utahovacím momentem a znát pravidla použití momentového klíče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika pravidel při provádění oprav pneumatik nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady pro provádění oprav pneumatik, určit co lze a nelze opravit (aplikační tabulka) Ústní ověření
b Posoudit poškození u dané pneumatiky a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat chemické přípravky, nářadí a pomůcky pro odborné provedení opravy studenou vulkanizací Ústní ověření
d Opravit průpich dle pokynů výrobce opravných materiálů a vysvětlit jednotlivé fáze opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit důvody oprav pneumatik teplou vulkanizací s použitím zařízení Thermopress Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla pro prořezávání dezénových drážek, speciální nástroje, výhody a nevýhody u pneumatik nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika závad dle opotřebení pneumatiky nákladního vozidla a autobusu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
b Určit příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik, jeho projevy u nákladních vozidel a autobusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní prvky geometrie náprav a jejich dopad na opotřebení pneumatik Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit podmínky pro řádnou kontrolu a seřízení geometrie náprav nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v základních výrobních vadách pneumatik nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat metody zjišťování úniku vzduchu z kola nákladního vozidla a autobusu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-nakladnich-vozid#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Poruchy sluchu

Chronické záněty středouší

Tinnitus

Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku

Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je nutné dbát zejména na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce
  • kvalitu odvedené práce
  • znalost legislativních pravidel
  • dodržování pokynů výrobce
  • pochopení a dodržování technologických postupů
  • nakládání s odpady

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

AD Technik

Conti Trade Services

ISŠA Brno