Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní mechanizátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Školkařské práce pomocí ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní školkařské práce související se zpracováním půdy pomocí ručního nářadí Praktické předvedení
b Provést chemickou ochranu sazenic ručními postřikovači Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Předvést přihnojování a vyzvedávání sazenic, jejich třídění Praktické předvedení
d Předvést údržbu příslušných zařízení a nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit potvrzení zaměstnavatele o nejméně ročním vykonávání uvedených činností.
2

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní operace při zpracování půdy, hnojení a přípravě záhonů v lesních školkách s použitím traktorů a malotraktorů se speciálními pracovními stroji Praktické předvedení určených operací s určenými stroji při dodržení zásad BOZP
b Předvést výrobu kompostů a speciálních substrátů pro lesní školky za pomoci mechanizačních prostředků Praktické předvedení s určenými stroji
c Provést údržbu strojů a zařízení používaných v lesních školkách a jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést s využitím traktorů, malotraktorů a speciálních strojů celozáhonový a řádkový výsev semen lesních dřevin Praktické předvedení s určenými stroji
b Předvést školkování semenáčků, plečkování a kypření mezi řádky, přihnojování a chemickou ochranu s využitím běžné mechanizace Praktické předvedení s určenými stroji
c Předvést zazimování, podřezávání a vyzvedávání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
d Provést údržbu použitých traktorů a pracovních strojů i jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výrobu speciálních substrátů pro pěstování sazenic Praktické předvedení
b Předvést obsluhu speciální linky pro plnění obalů a sázení semenáčků a sazenic při dodržení zásad BOZP pro práci na automatických linkách Praktické předvedení s důrazem na zásady BOZP
c Předvést ukládání obalované sadby a péči o ni Praktické předvedení
d Provést údržbu a určenou drobnou opravu zařízení používaných pro výrobu obalované sadby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit potvrzení zaměstnavatele o nejméně ročním vykonávání uvedených činností.
3

Zavlažování lesních školek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést montáž a demontáž závlahového zařízení v lesní školce, jeho obsluhu, údržbu a určenou drobnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést údržbu a seřízení automatického závlahového systému ve skleníku nebo foliovníku Praktické předvedení se ústním vysvětlením
c Vysvětlit zásady BOZP pro práci se závlahovými systémy Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s výrobou sazenic v lesních školkách Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení příslušného řidičského oprávnění.

Na tvorbě standardu se podíleli