Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař odpadních vod

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Vzorkař odpadních vod (36-99-H/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vzorkař odpadních vod 36-078-H 3