Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Tavič skloviny

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 28-041-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 28-043-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 28-044-H 3
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 28-045-H 3
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 28-042-H 3
Brusič skla hladinář 28-075-H 3
Brusič skla hranař 28-076-H 3
Brusič skla kulič 28-077-H 3
Rytec skla pro průmyslové rytiny 28-093-H 3
Rytec skla pro umělecké rytiny 28-092-H 3
Malíř skla dekoratér vánočních ozdob 28-088-H 3
Malíř skla dekoratér/malířka skla dekoratérka pestrou malbou 28-091-H 3
Malíř skla podkladář 28-090-H 3
Malíř skla reliéfní malbou smaltař 28-089-H 3
Tavič skloviny 28-026-H 3
Tavič skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3
Tavič skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář tvarování do forem 28-107-H 3
Sklář tvarování z volné ruky 28-108-H 3
Sklář pro duté sklo 28-010-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Výrobce forem ze dřeva 28-024-H 3
Výrobce kovových forem 28-025-H 3
Brusič skla 28-013-H 3
Malíř skla 28-015-H 3
Rytec skla 28-014-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Tavič skloviny (28-99-H/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Tavič skloviny 28-026-H 3
Tavič skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3
Tavič skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3