Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Operátor ofsetových archových strojů 34-053-M 4
Operátor produkčního digitálního tiskového stroje 34-056-M 4
Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor tiskových technologií (34-99-M/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Operátor ofsetových archových strojů 34-053-M 4
Operátor produkčního digitálního tiskového stroje 34-056-M 4
Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3