Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Výrobce obuvi

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód:32-013-H) .
Úplná profesní kvalifikace Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) souvisí s profesní kvalifikací Opravář obuvnických strojů (kód:32-048-H).
Úplná profesní kvalifikace Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) souvisí s profesní kvalifikací Seřizovač obuvnických strojů (kód:32-049-M).
Úplná profesní kvalifikace Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód:32-030-H) .
Na úplnou profesní kvalifikaci Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) navazuje profesní kvalifikace Výrobce obuvnických komponentů a polotovarů (kód:32-037-H).
Úplná profesní kvalifikace Výrobce obuvi (kód:32-99-H/01) souvisí s profesní kvalifikací Seřizovač šicích strojů (kód:31-056-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce obuvi (32-54-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv 32-047-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu 32-007-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro výrobu ortopedické obuvi 32-009-H 3
Obuvník/obuvnice pro spodkovou výrobu obuvi 32-050-H 3
Svrškařka 32-010-H 3
Vysekávač/vysekávačka 32-011-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce obuvi (32-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv 32-047-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu 32-007-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro výrobu ortopedické obuvi 32-009-H 3
Obuvník/obuvnice pro spodkovou výrobu obuvi 32-050-H 3
Svrškařka 32-010-H 3
Vysekávač/vysekávačka 32-011-H 3
Zobrazit historické