Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělec farmář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Ošetřovatel koní (kód:41-018-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (kód:41-046-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců (kód:41-047-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Pěstitel léčivých a aromatických rostlin (kód:41-087-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Pěstitel chmele (kód:41-095-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zemědělec-farmář (kód:41-51-H/01) souvisí s profesní kvalifikací Paznehtář (kód:41-049-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zemědělec - farmář (41-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pěstitel základních plodin 41-043-H 3
Chovatel a ošetřovatel skotu 41-044-H 3
Chovatel a ošetřovatel prasat 41-045-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zemědělec-farmář (41-51-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pěstitel základních plodin 41-043-H 3
Chovatel a ošetřovatel skotu 41-044-H 3
Chovatel a ošetřovatel prasat 41-045-H 3