Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělec farmář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zemědělec - farmář (41-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H 3
Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H 3
Pěstitel/pěstitelka základních plodin 41-043-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zemědělec-farmář (41-99-H/22) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H 3
Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H 3
Pěstitel/pěstitelka základních plodin 41-043-H 3
Zobrazit historické