Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technologie silikátů (28-46-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Keramický technik kontrolor jakosti 28-082-M 4
Keramický technik mistr 28-028-M 4
Keramický technik technolog 28-029-M 4
Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla 28-067-M 4
Sklářský technik kontrolor jakosti/sklářská technička kontrolorka jakosti 28-087-M 4
Sklářský technik tavení pro ruční výrobu užitkového skla 28-066-M 4
Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla 28-068-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Keramický technik (28-99-M/21) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Keramický technik kontrolor jakosti 28-082-M 4
Keramický technik mistr 28-028-M 4
Keramický technik technolog 28-029-M 4