Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Montážník interiérových dveří a zárubní (33-99-H/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montážník interiérových dveří a zárubní 33-054-H 3