Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup u zadané pracovní operace při výrobě rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit materiál vhodný ke zhotovení určeného typu rukavic z předložených vzorků, popsat jeho vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zadanou pracovní operaci při výrobě rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba dílců rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní materiály vhodné pro výrobu rukavic Ústní ověření
b Popsat způsob vysekávání dílců na vysekávacím stroji, vyjmenovat potřebná zařízení Ústní ověření
c Popsat způsob ručního vykrajování dílců, vyjmenovat potřebné nástroje a zařízení Ústní ověření
d Vyseknout nebo vykrojit jednoduché dílce rukavic, popsat pracovní postup s ohledem na hospodárné zpracování materiálu a dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rozdíl v technologii vysekávání přírodních a syntetických materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění přípravných a pomocných pracovních operací při výrobě rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přípravné a pomocné pracovní operace používané při výrobě rukavic Ústní ověření
b Vykonat přípravnou pracovní operaci podle technologického postupu a zadání, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrátit jeden pár ušitých rukavic na pomocném zařízení, dbát na přesné dotvarování hran při zpracování rukavic Praktické předvedení
d Zkompletovat ušitý pár rukavic s podšívkou, dbát na přesnost provedení, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit a spojit dílce rukavic šitím, popsat pracovní postup a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Sešít podšívkové dílce rukavic, popsat pracovní postup a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úprava a dokončování rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace, které jsou používány při úpravě a dokončování rukavic Ústní ověření
b Provést úpravu vzhledu rukavic dle dané technologie, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit výrobek dle dané technické dokumentace, popsat účel pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést pracovní operaci balení výrobku, připravit hotový výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkčnost stroje a nářadí, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit stroj pro vykonání určené pracovní operace, nastavit potřebné parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění, mazání a základní údržbu určeného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v rukavičkářské výrobě.

U odborné kompetence Výroba dílců rukavic, kritérium hodnocení d), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií hodnocení počet dílců rukavic (v minimálním počtu 2 - maximálně 10 dílců pro konkrétní druh rukavic), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Zkoušející stanoví u kompetence Výroba dílců rukavic, kritérium hodnocení d), zda budou dílce rukavic zhotoveny technologií vysekávání na vysekávacím stroji, nebo ručním vykrajováním s přihlédnutím k technické dokumentaci pro daný výrobek.

 

Zkouška bude probíhat v dílně určené ke zhotovování rukavic, u konkrétních pracovních operací a strojů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení při dodržení zásad BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožedělného zboží, Trnava