Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Logistické a finanční služby (37-42-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4
Logistik výroby 37-032-M 4
Logistik skladových operací 37-030-M 4
Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Logistik (37-99-M/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Logistik výroby 37-032-M 4
Logistik skladových operací 37-030-M 4
Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M 4