Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Rybář (41-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař/líhňařka 41-012-H 3
Pstruhař/pstruhařka 41-013-H 3
Rybníkář/rybníkářka 41-011-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka ryb 41-014-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Rybář (41-99-H/25) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař/líhňařka 41-012-H 3
Pstruhař/pstruhařka 41-013-H 3
Rybníkář/rybníkářka 41-011-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka ryb 41-014-H 3
Zobrazit historické