Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce textilií

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce textilií (31-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač/zušlechťovačka plsti 31-047-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tiskař/tiskařka na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Výrobce/výrobkyně technických textilií 31-064-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce textilií (31-99-H/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač/zušlechťovačka plsti 31-047-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tiskař/tiskařka na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Výrobce/výrobkyně technických textilií 31-064-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Zobrazit historické