Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výpomoc při obsluze hostů 65-012-E 2
Výpomoc při přípravě pokrmů 65-005-E 2

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pomocný pracovník v pohostinství (65-99-E/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výpomoc při obsluze hostů 65-012-E 2
Výpomoc při přípravě pokrmů 65-005-E 2