Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář zemědělských strojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravář/opravářka strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H 3
Opravář/opravářka strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Opravář zemědělských strojů (41-99-H/27) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravář/opravářka strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H 3
Opravář/opravářka strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H 3
Zobrazit historické