Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Nástrojař (23-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Nástrojař/nástrojařka pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3

Profesní kvalifikace