Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pekař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Pekař (kód:29-99-H/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Výroba perníků (kód:29-043-H) .
Úplná profesní kvalifikace Pekař (kód:29-99-H/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Výroba trvanlivého pečiva (kód:29-044-H) .
Úplná profesní kvalifikace Pekař (kód:29-99-H/14) souvisí s profesní kvalifikací Výroba těstovin (kód:29-045-H).
Úplná profesní kvalifikace Pekař (kód:29-99-H/14) souvisí s profesní kvalifikací Výroba knedlíků v potravinářství (kód:29-072-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Pekař (29-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výroba chleba a běžného pečiva 29-001-H 3
Výroba jemného pečiva 29-002-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pekař (29-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výroba chleba a běžného pečiva 29-001-H 3
Výroba jemného pečiva 29-002-H 3