Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sportovní masáž 69-037-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sportovní masáž 69-037-M 4
Zobrazit historické