Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Samostatný knihovník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Samostatný knihovník (72-99-R/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R 6
Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R 6
Samostatný knihovník metodik 72-020-R 6
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R 6
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R 6
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R 6
Samostatný referenční knihovník 72-009-R 6
Samostatný systémový knihovník 72-019-R 6