Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Informační služby (72-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M 4
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Knihovník (72-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M 4
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M 4
Zobrazit historické