Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Kominík (kód:36-99-H/26) je rozvíjena profesní kvalifikací Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód:36-024-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kominík (36-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H 3
Kominík - měření spalin 36-023-H 3
Kominík - montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kominík (36-99-H/26) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H 3
Kominík - měření spalin 36-023-H 3
Kominík - montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3
Zobrazit historické