Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer nákupu velkoobchodu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer nákupu velkoobchodu (66-99-R/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Manažer nákupu velkoobchodu 66-011-R 6