Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Optik (23-62-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Optik/optička 23-074-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky (23-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Optik/optička 23-074-M 4
Zobrazit historické