Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika květin a jejich určování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení venkovních květin do skupin, charakterizovat každou skupinu podle pěstitelsko-ekologických nároků Písemné ověření
b Uvést rozdělení interiérových květin do skupin, charakterizovat každou skupinu podle pěstitelsko-ekologických nároků Písemné ověření
c Determinovat předložené květiny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení rozmnožování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit technologický postup rozmnožování a předpěstování tzv. balkonových a záhonových květin Ústní ověření
b Sestavit plán činnosti úseku předpěstování sadby květin pro zajištění sortimentu balkonových a záhonových květin Praktické předvedení
c Stanovit technologický postup k zajištění produkce dárkových hrnkových květin k danému termínu Praktické předvedení
d Charakterizovat způsoby vegetativního a generativního množení květin, výběr substrátů, použití hnojiv a regulátorů růstu Ústní ověření
e Zajistit přísun potřebného materiálu pro hrnkování květin s pomocí strojního vybavení, provést hrnkování včetně seřízení stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování předpěstování sadby květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup pro předpěstování sadby letniček určených pro výsadbu záhonů Ústní ověření
b Zhodnotit stav květinové sadby, navrhnout technologická opatření a prakticky je provést Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout časový plán využití skleníku Praktické předvedení
d Provést kalkulaci nákladů při předpěstování sadby letniček na 1 rostlinu Praktické předvedení
e Stanovit a vyčíslit množství materiálu nutného k předpěstování sadby a sestavit jeho objednávku podle nabídek dodavatelů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení pěstování květin v krytých prostorách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření rostliny (zálivka, hnojení a přihnojování, zaštipování, vyštipování, přisvětlování, zatemňování, aplikace morforegulátorů, rozestavění, odplevelování apod.) Praktické předvedení
b Zhodnotit stav květinové kultury, stanovit nezbytná technologická opatření do sklizně či expedice rostlin, provést základní naprogramování systému řízení klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat dávku hnojiva pro zadanou kulturu včetně naprogramování systému řízení hnojení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klíčové choroby a škůdce okrasných rostlin, popsat postup ochrany proti nim (způsob monitoringu, prevence, škodlivost) Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
c Provést základní údržbu a seřízení rosiče Praktické předvedení
d Namíchat roztok podle zadání Praktické předvedení
e Provést chemickou ochranu proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
f Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pěstování květin na venkovních plochách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření záhonu květin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit stav květinových ploch, stanovit nezbytná technologická opatření do ukončení vegetace a obnovy ploch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace a řízení sklizně a expedice květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat plán expedice hrnkových rostlin (termín, potřeba pracovních sil, volba optimální technologie sklizně, balicího materiálu apod.) Praktické předvedení
b Organizovat a řídit sklizeň, třídění, balení a expedici květin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zahrad).

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

U kompetence Charakteristika květin a jejich určování, u kritéria c) determinace jednotlivých taxonů květin se provede formou poznávání předložených rostlin, případně fotografií.

 

Předmětem poznávání budou následující skupiny a druhy květin:

 

Letničky: Ageratum houstonianum, Amaranthus caudatus, Begonia semperflorens, Calendula officinalis, Callistephus chinensis, Celosia argentea var.cristata, Cleome sp., Coreopsis sp., Dianthus sp., Gazania rigens, Helianthus annuus, Helichrysum bracteatum, Iberis umbellata, Impatiens sp., Kochia trichophylla, Limonium sinnuatum, Lobelia erinus, Lobularia maritima, Petunia sp, Phlox sp., Portulaca grandiflora, Ricinus communis, Rudbeckia hirta, Salvia sp., Sanvitalia procumbens, Tagetes sp., Verbena hybrida, Zinnia sp.

 

Balkonové a záhonové rostliny: Argyranthemum frutescens, Alternanthera bettzickiana, Bidens ferulifolia, Brachycome multifida, Calibrachoa sp., Cuphea ignea, Dahlia x hortensis, Fuchsia hybrida, Helichrysum sp., Heliotropium arborescens, Lamium maculatum, Lantana camara, Lotus sp., Osteospermum eclonis, Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum, Petunia sp., Plectranthus forsteri, Plumbago auriculata, Solanum jasminoides, Surfinia sp.,Sutera cordata

Dvouletky: Althea rosea, Bellis perennis, Campanula medium, Dianthus barbatus, Digitalis purpurea Erysimum cheiri, Lunaria annua, Myosotis sylvatica, Primula acaulis, Ranunculus asiaticus, Senecio cineraria, Viola wittrockiana

 

Trvalky: Aconitum napellus, Achillea sp., Ajuga reptans, Anemone sp., Aquilegia hybrida,

Adonis vernalis, Arabis sp., Aster sp., Astilbe sp., Aubrieta hybrida, Bergenia cordifolia, Caltha palustris, Carex sp., Cerastium tomentosum, Convallaria majalis, Coreopsis sp., Corydalis sp., Delphinium hybridum, Dianthus sp., Dicentra spectabilis, Doronicum autumnale, Echinacea sp., Echinops sp., Epimedium sp., Erigeron sp., Euphorbia sp., Festuca sp., Gaillardia sp., Geranium sp., Gentiana sp., Gypsophila sp., Helianthemum hybridum, Helleborus sp., Hemerocallis sp., Heuchera sp., Hosta sp., Iberis sempervirens, Iris barbata Leucanthemum maximum, Liatris spicata, Lupinus polyphyllus, Lychnis sp., Lysimachia sp., Miscanthus sp., Nepeta x fassenii, Paeonia sp., Pennisetum allopecuroides, Phlox sp., Physalis alkekengi, Salvia sp., Saxifraga sp., Sedum sp., Sempervivum sp., Stachys byzantina, Thymus sp., Trollius hybridus., Veronica sp.

 

Cibuloviny: Allium sp., Fritillaria sp., Galanthus nivalis, Hyacinthus sp., Chionodoxa lucilliae, Leucojum vernum, Lillium sp., Muscari sp., Narcissus sp., Scilla sp., Tulipa sp.

 

Hlíznaté květiny: Begonia sp., Canna indica, Crocus sp., Colchicum sp., Dahlia sp., Gladiolus sp.

 

Hrnkové rostliny: Aechmea sp., Aglaeonema sp., Aloe sp., Anthurium sp., Araucaria excelsa, Asparagus sp., Asplenium nidus, Aucuba japonica, Begonia sp., Bilbergia nutans, Cryptanhus sp., Guzmania minor, Camellia japonica, Cissus antarctica, Clivia miniata, Codiaeum variegatum, Cordyline sp., Cycas revoluta, Cyclamen persicum, Cyperus involucratus, Dieffenbachia sp., Dracaena sp., Echeveria elegans, Eucalyptus sp., Euonymus japonicus, Euphorbia sp., Ficus sp., Hedera helix., Hibiscus rosa sinensis, Hoya carnosa, Hydrangea macrophylla, Fatsia japonica, Chamaedorea elegans, Chlorophytum comosum, Chrysanthemum sp., Mandevilla sanderi, Maranta sp., Medinilla magnifica, Monstera deliciosa, Musa acuminata, Myrtus communis, Neoregelia carolinae, Nephrolepis exaltata, Nerium oleander, Nidullarium innocentii, Pachystachys lutea, Peperomia sp., Phalenopsis hybridum, Philodendron sp., Phoenix canariensis, Pilea sp., Primula sp., Pteris cretica, Rumohra adiantirormis, Saintpaulia ionantha, Sansevieria sp., Schefflera arboricola, Spatiphyllum sp., Syngonium podophyllum, Tillandsia usneoides, Tradescantia sp., Vriesea splendens, Washingtonia filifera, Zamioculcas zamiifolia

 

Květiny k řezu: Alstroemeria, Anthurium, Dianthus, Chrysanthemum, Freesia hybrida, Gerbera, Rosa, Lillium, Gladiolus

 

Za úspěšné splnění determinace rostlin se považuje 70 % správně ústně zodpovězených vědeckých názvů. Minimální počet předložených vzorků je 50 ks z různých skupin květin.

 

U kompetence Organizace a řízení rozmnožování květin je pro splnění kritéria hodnocení e) nezbytné použití hrnkovacího stroje. Pro splnění tohoto kritéria hodnocení je dále zapotřebí zajistit příslušný počet pracovníků pro obsluhu stroje, potřebný objem substrátu a 100 kusů rostlin pro nahrnkování.

 

V případě kompetence Zajišťování předpěstování sadby květin bude kritérium b) ověřováno na konkrétní květinové sadbě (sadba letniček, dvouletek, hrnkových květin) v závislosti na ročním období u minimálního počtu 100 ks rostlin. Navrženými opatřeními je myšlena zálivka, přihnojení, kontrola teploty, při zjištění chorob a škůdců lze propojit s kompetencí „Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin“ – kritéria hodnocení b), c), d), e) a f).

 

U kompetence Organizace a řízení pěstování květin v krytých prostorách bude kritérium hodnocení a) ověřeno u rostlin pěstovaných k řezu – chryzantémy, růže (zaštipování, vyštipování, zálivka, přihnojování) a dále u tzv. termínovaných kultur – tj. rostlin pěstovaných k danému termínu (přisvětlování, zatemňování, aplikace morforegulátorů, rozestavění na stolech, odplevelení) ve skleníkových prostorách.

 

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin při ověřování kritéria c) uchazeč předvede základní údržbu aplikační techniky, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení e) a d) bude uchazeč pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvu, manganistan draselný a podobně. Vzhledem k různým možnostem výběru použité techniky je rozsah předvedení kritérií d) až f) vymezen časově na 30 minut.

 

U kompetence Pěstování květin na venkovních plochách bude kritérium hodnocení a) ověřeno na venkovním květinovém záhonu (letničky, dvouletky, trvalky) na minimální ploše 8 m2 s pomocí ručního nářadí pro odplevelení, prokypření, případné doplnění rostlin, přesazení, omezení růstu kobercových trvalek apod. U kritéria b) bude zhodnocen stav květinových ploch, stanovena nezbytná technologická opatření do ukončení vegetace a obnovy ploch na minimální ploše 20 m2.

 

Pro splnění kritéria hodnocení b) kompetence Organizace a řízení sklizně a expedice květin uchazeč vybere, naplánuje a zorganizuje sklizeň, roztřídění, expedici a zabalení minimálně 100 ks hrnkových květin jednoho druhu. Pro tyto činnosti naplánuje odpovídající počet pracovníků. Druh květin je závislý na ročním období.

 

Zkoušku je vhodné konat v jarním nebo podzimním období s ohledem na průběh květinářské výroby v průběhu roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Svaz květinářů a floristů

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace