Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva (82-51-L/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký truhlář a řezbář (82-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3
Zobrazit historické