Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní 41-015-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (41-99-H/26) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní 41-015-H 3
Zobrazit historické