Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Starožitník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Starožitník (82-48-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Starožitník 66-022-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Starožitník (66-99-M/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Starožitník 66-022-M 4