Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Autolakýrník (23-61-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autolakýrník - přípravář 23-018-H 3
Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Autolakýrník (23-61-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autolakýrník - přípravář 23-018-H 3
Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H 3