Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstební mechanizátor

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Pěstební mechanizátor (kód:41-99-H/07) souvisí s profesní kvalifikací Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód:41-069-H).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pěstební mechanizátor (41-99-H/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3