Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Gumař - plastikář (kód:28-99-H/17) je rozvíjena profesní kvalifikací Vizuální kontrolor gumárenské výroby (kód:28-061-H) .
Úplná profesní kvalifikace Gumař - plastikář (kód:28-99-H/17) je rozvíjena profesní kvalifikací Lisovač gumárenské výroby (kód:28-063-H) .
Úplná profesní kvalifikace Gumař - plastikář (kód:28-99-H/17) je rozvíjena profesní kvalifikací Konfekcionér gumárenské výroby (kód:28-064-H) .
Úplná profesní kvalifikace Gumař - plastikář (kód:28-99-H/17) je rozvíjena profesní kvalifikací Seřizovač gumárenských zařízení (kód:28-054-H) .
Úplná profesní kvalifikace Gumař - plastikář (kód:28-99-H/17) je rozvíjena profesní kvalifikací Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů (kód:28-057-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Chemik (28-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chemik - laborant 28-032-H 3
Chemik pro obsluhu zařízení 28-033-H 3
Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3
Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Gumař - plastikář (28-99-H/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3
Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3