Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Kuchař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kuchař (65-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Příprava minutek 65-004-H 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H 3
Příprava teplých pokrmů 65-001-H 3