Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojní zámečník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojní mechanik (23-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Zámečník/zámečnice kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Provozní zámečník/zámečnice 23-073-H 3
Montér/montérka ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Opravář/opravářka strojů a zařízení 23-001-H 3
Zámečník/zámečnice 23-003-H 3
Servisní mechanik/mechanička "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik/mechanička "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

Profesní kvalifikace