Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramik modelář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Glazovač/glazovačka keramiky 28-030-H 3
Obráběč/obráběčka keramiky 28-009-H 3
Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3
Pracovník/pracovnice přípravy keramických hmot 28-031-H 3
Točíř/točířka keramiky 28-007-H 3
Vylévač/vylévačka keramiky 28-005-H 3
Výrobce/výrobkyně lisované keramiky 28-006-H 3
Výrobce/výrobkyně sádrových forem 28-004-H 3
Keramik modelář / keramička modelářka 28-002-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Keramik-modelář (28-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Keramik modelář / keramička modelářka 28-002-H 3
Zobrazit historické