Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Europodkovář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Podkovář (kód:41-99-H/02) navazuje profesní kvalifikace Podkovář specialista (kód:41-040-M).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Podkovář a zemědělský kovář (41-54-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Europodkovář 41-031-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Podkovář (41-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Europodkovář 41-031-H 3
Zobrazit historické